Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

Tại phiên làm việc hôm nay (23/7), với đa số phiếu tán thành, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng


TÓM TẮT TIỂU SỬ

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN SINH HÙNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ,

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Ngày sinh: 18/01/1946    Nam/nữ: Nam    Dân tộc: Kinh
- Quê quán: xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 7B Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội
- Thành phần gia đình: Cán bộ
- Nghề nghiệp khi tuyển dụng: Sinh viên
- Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 01/01/1972
- Ngày vào Đảng: 26/05/1977    Ngày chính thức: 26/05/1978
- Trình độ được đào tạo:

Giáo dục phổ thông: 10/10

Chuyên môn nghiệp vụ: Kinh tế, Tài chính- Kế toán
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Ngoại ngữ: Bungari D
- Khen thưởng:

Huân chương Lao động hạng 1 (năm 2002)
Huân chương Itsara hạng 1 của Lào (năm 2007)
- Kỷ luật: Không
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI
- Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII

(Theo website Tiểu sử Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét