Ông Nguyễn Sinh Hùng đề cử 10 chủ tịch hội đồng, chủ nhiệm ủy ban Quốc hội


Chiều 27/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trình danh sách đề cử 10 ứng viên chủ tịch Hội đồng, chủ nhiệm ủy ban. Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Giàu được giới thiệu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Đầu giờ chiều, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến số phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng dân tộc, số phó chủ nhiệm và ủy viên của mỗi ủy ban. Đa số đoàn đại biểu nhất trí với tờ trình. Một số ý kiến đề nghị số phó chủ tịch và ủy viên của mỗi ủy ban nên bố trí đảm bảo cơ cấu vùng miền để nắm bắt kịp thời và đề ra chủ trương phù hợp.

Tiếp đó Chủ tịch Quốc hội đã đọc tờ trình danh sách đề cử vào chức vụ chủ tịch Hội đồng, chủ nhiệm các ủy ban. Trong 10 người được đề cử, có 4 vị tái đề cử là Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng Đào Trọng Thi và Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai.

6 người mới được giới thiệu ứng cử vào các chức danh sau: ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh; ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường; ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Trong 10 người trên, trẻ nhất là ông Phan Xuân Dũng, 51 tuổi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường của Quốc hội khóa 12; nhiều tuổi nhất là ông Đào Trọng Thi (60 tuổi), Chủ nhiệm Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng Đào Trọng Thi của Quốc hội khóa 12.

Có 3 người hoạt động lâu năm trong Quốc hội (3 khóa 10, 11 và 12) là các ông Ksor Phước, Phan Trung Lý và bà Trương Thị Mai. Người lần đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu. Đặc biệt có tới 7 người trình độ tiến sĩ.

Quốc hội cũng đề cử các phó chủ tịch, phó chủ nhiệm cho Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.

Trước đó sau 5 ngày làm việc, Quốc hội khóa 13 đã hoàn tất bầu các vị trí lãnh đạo cao nhất gồm: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 65 tuổi, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều 62 tuổi. Cả 3 vị đều là ứng viên duy nhất cho các vị trí trên.

 

PV


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét