Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương cho đồng chí Sơn Song Sơn và Lưu Phước Lượng


Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những thành tựu mà vùng Tây Nam bộ đã đạt được, nhất là về sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống của người dân trong vùng, đặc biệt là đối với hơn 1,4 triệu đồng bào dân tộc thiểu số, tốc độ giảm nghèo khá nhanh, giảm hơn 13% trong 10 năm.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức cần được khắc phục trong thời gian tới như các vấn đề về liên kết vùng, liên kết “4 nhà” chưa được thực hiện tốt, hệ thống chính sách, quy hoạch chưa lồng ghép hài hoà để phát huy được hiệu quả, hạ tầng cơ sở phát triển nhanh nhưng chưa đồng bộ và đáp ứng được yêu cầu, vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường ngày càng bức thiết…

nguyen sinh hung

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Độc lập cho 2 đồng chí Sơn Song Sơn và Lưu Phước Lượng -

Về những nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Tây Nam bộ cần phát triển nông nghiệp toàn diện, hiện đại; công nghiệp tăng trưởng hợp lý phục vụ vùng là chính, dịch vụ phát triển nhanh đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, hạ tầng cần trở thành mạng lưới hoàn chỉnh, giáo dục có chỉ tiêu thích hợp, cụ thể…

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ xây dựng bộ tiêu chí mới để phấn đấu thực hiện trong giai đoạn 2011-2020.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Độc lập cho 2 đồng chí Phó trưởng Ban chỉ đạo Sơn Song Sơn và Lưu Phước Lượng, trao Huân chương Lao động cho 3 đồng chí. 8 đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cũng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của vùng Tây Nam bộ trong thời gian qua.

Thu Cúc


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét