Hà Nội cần đi đầu về nâng cao hiệu quả của HĐND

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng Hà Nội cần đi đầu trong cả nước về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND. Sáng 10/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dự phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là phiên họp giữa năm, với nhiều nội dung quan trọng nhằm thống nhất những giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, những tháng đầu năm 2012, trong điều kiện kinh tế trong nước tiếp tục có những khó khăn, thách thức lớn, kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng nhưng thấp hơn dự báo và mức tăng của các năm trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng ước tăng 7,6%, cao hơn mức tăng dự kiến của cả nước nhưng thấp hơn kế hoạch cả năm và mức tăng cùng kỳ của các năm trước. Tuy vậy, tình hình kinh tế có dấu hiệu khả quan hơn: tổng sản phẩm quý 2 ước tăng 7,9%, cao hơn mức tăng của quý 1 (7,3%); thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 69.062 tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao; CPI tháng 6 chỉ tăng 2,57% so với tháng 12/2011.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội của Thủ đô còn những tồn tại hạn chế như sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn; sản xuất nông nghiệp giảm so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp so với dự báo, nhiều sản phẩm công nghiệp giảm mạnh, số doanh nghiệp ngừng hoạt động có xu hướng gia tăng; thị trường bất động sản đóng băng; công tác đấu giá quyền sử dụng đất gặp khó khăn, thu tiền sử dụng đất đạt thấp so với những năm trước. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép và lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp vẫn xảy ra. Lắng nghe tình hình phát triển chung của thành phố, phát biểu tại buổi họp, đánh giá cao kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng những kết quả này sẽ là tiền đề góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các nghị quyết của Trung ương và của thành phố trong năm 2012. Nhấn mạnh đến những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, tác động không nhỏ đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong nước, cũng như đối với thủ đô Hà Nội, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2012 và những năm tiếp theo của thành phố, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo thành phố và nhân dân Thủ đô tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời giữ cho được mục tiêu kế hoạch tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Hà Nội cần tập trung thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và triển khai tốt Nghị quyết về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua tại kỳ họp thứ 3 vừa qua. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn cùng với việc cải tiến đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, thành phố Hà Nội cần đi đầu trong cả nước về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, nhất là các kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân thành phố cần chuẩn bị thật tốt chương trình, nội dung kỳ họp, nâng cao chất lượng các đề án, báo cáo; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quá trình thảo luận và ra nghị quyết, quyết định. Nội dung, phương thức giám sát và tiếp xúc cử tri cần tiếp tục đổi mới, khắc phục tình trạng hình thức. Hội đồng Nhân dân thành phố tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát tại kỳ họp và trong thời gian giữa hai kỳ họp; đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đưa hoạt động chất vấn thành một trong những hoạt động thường xuyên, một hình thức giám sát trực tiếp và hiệu quả đối với bộ máy nhà nước; cần lựa chọn vấn đề, ban hành nghị quyết về chất vấn và tăng cường giám sát của hội đồng, của các đại biểu và nhân dân trong tổ chức thực hiện, công khai minh bạch trước cử tri. Chủ tịch Quốc hội mong muốn tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của năm 2012; tạo cho được chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô. Để kỳ họp đạt kết quả tốt, mỗi đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong thảo luận, làm rõ hơn, sâu sắc hơn những kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân để có hướng đi, giải pháp đúng. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội và ngân sách 6 tháng đầu năm của thành phố, từ đó xem xét, quyết định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của thành phố. Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét, quyết định 6 quy hoạch ngành, lĩnh vực gồm: Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch giao thông vận tải; Quy hoạch thoát nước đô thị; Quy hoạch thủy lợi; Quy hoạch văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Kỳ họp cũng sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết về hai Chương trình mục tiêu của thành phố là giảm thiểu ùn tắc giao thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước giai đoạn 2012-2015. Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố; thông báo của Thường trực Mặt trận Tổ quốc thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền; đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn./. Quang Vũ (TTXVN)