Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch UB Quốc phòng–Quốc hội Hàn Quốc


Chiều 15/3 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp ông Won Yoo Chul – Chủ tịch Ủy ban quốc phòng – Quốc hội Hàn Quốc cùng đoàn nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Hàn Quốc là chính sách nhất quán của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch UB Quốc phòng – Quốc hội Hàn Quốc

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, số lượng nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam khá lớn và hy vọng Quốc hội Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp hai bên trong việc đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước.

Thay mặt đoàn Nghị sỹ Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng – Quốc hội Hàn Quốc Won Yoo Chul chúc mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Won Yoo Chul cho rằng, có ba yếu tố quan trọng để phát triển đất nước là tinh thần người dân, an ninh và nền tảng kinh tế và Việt Nam đã hội tụ được cả ba yếu tố trên.

Chủ tịch Won Yoo Chul cho biết, Hàn Quốc sẽ luôn tạo điều kiện giúp đỡ, quan tâm để cộng đồng hơn 100 nghìn người Việt tại đây có cuộc sống bình yên, thịnh vượng. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng – Quốc hội Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp và người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Thu Cúc


(Theo www.nguyensinhhung.com)

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch UB Quốc phòng–Quốc hội Hàn Quốc


Chiều 15/3 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp ông Won Yoo Chul – Chủ tịch Ủy ban quốc phòng – Quốc hội Hàn Quốc cùng đoàn nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc.
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Hàn Quốc là chính sách nhất quán của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch UB Quốc phòng – Quốc hội Hàn Quốc
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, số lượng nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam khá lớn và hy vọng Quốc hội Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp hai bên trong việc đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước.
Thay mặt đoàn Nghị sỹ Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng – Quốc hội Hàn Quốc Won Yoo Chul chúc mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Won Yoo Chul cho rằng, có ba yếu tố quan trọng để phát triển đất nước là tinh thần người dân, an ninh và nền tảng kinh tế và Việt Nam đã hội tụ được cả ba yếu tố trên.
Chủ tịch Won Yoo Chul cho biết, Hàn Quốc sẽ luôn tạo điều kiện giúp đỡ, quan tâm để cộng đồng hơn 100 nghìn người Việt tại đây có cuộc sống bình yên, thịnh vượng. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng – Quốc hội Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp và người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam.
Thu Cúc