Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng thăm thủ đô kháng chiến cách mạng Lào


Ngày 30/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cùng Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thăm Khu căn cứ địa cách mạng Viêng Xây. Khu căn cứ địa cách mạng Viêng Xây tại thị trấn Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn được coi là thủ đô kháng chiến của cách mạng Lào và biểu tượng của tình đoàn kết Việt – Lào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad thăm Khu căn cứ địa cách mạng tại thị trấn Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn
Cùng đi với Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam có Phó Thủ tướng Thường trực Lào Somsavat Lengsavad.
Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Đảng Đảng Nhân dân Lào Kaysone Phomvihan, chiến dịch mùa khô 1953 – 1954 đã giải phóng Sầm Nưa, Phong Xa Lì và một số tỉnh Bắc Lào. Sau chiến thắng, Sầm Nưa – Hủa Phăn đã trở thành căn cứ địa của cách mạng Lào.
Sự ra đời của căn cứ địa này còn do yêu cầu của liên minh chiến đấu Việt – Lào, chung sức chống kẻ thù chung vì độc lập, tự do của mỗi nước. Từ đây, căn cứ địa Sầm Nưa – Hủa Phăn đã thực hiện sứ mệnh quốc tế là căn cứ địa của cách mạng hai nước.

Lễ khởi công xây dựng Dự án khách sạn SGI – Lao Hùng.
Căn cứ địa cách mạng tại Sầm Nưa – Hủa Phăn là kết quả của tinh thần, trí tuệ, công sức của cán bộ, đảng viên, nhân dân hai nước. Là biểu tượng của tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, mẫu mực hiếm có. Nơi đây đã thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết đặc biệt Việt – Lào với những chuẩn mực vượt khỏi khuôn khổ thông lệ bang giao quốc tế.
Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án khách sạn SGI – Lao Hùng với tổng giá trị đầu tư hơn 60 tỷ đồng.
Đây được coi là bước khởi đầu cho những dự án tiếp nối của Tập đoàn đầu tư Sài Gòn (SGI) cũng như nhiều dự án của các doanh nghiệp khác vào Hủa Phăn, góp phần tích cực vun đắp mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad đã đến thăm Công ty Hợp tác quốc tế 705 của Bộ Quốc phòng đóng tại tỉnh Hủa Phăn, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại một số tỉnh Bắc Lào.
Kiều Liên