Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị giảm 1 Phó Thủ tướng so với kỳ trước


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị cơ cấu tổ chức gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, như Chính phủ khóa XII. Các thành viên Chính phủ gồm 27 người, tạm thời giảm 1 Phó Thủ tướng so với kỳ trước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, thực tiễn 4 năm hoạt động của nghiệm kỳ XII vừa qua cho thấy, cơ cấu tổ chức Chính phủ cơ bản hợp lý. Người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ mới đề nghị giữ bộ máy tổ chức khóa XIII như mô hình hiện có.

Mọi việc thay đổi sẽ được xem xét sau khi tổng kết đánh giá toàn diện hoạt động cũng như chờ sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 cuối khóa này.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị QH phê chuẩn cơ cấu tổ chức gồm 18 Bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ NN & PTNT, Bộ GT-VT, Bộ Xây dựng, Bộ TN-MT, Bộ Thông tin-Truyền thông, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Văn hóa-Thể thao – Du lịch, Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ GD – ĐT, Bộ Y tế.

4 cơ quan ngang bộ gồm: UB Dân tộc, Ngân hàng nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, còn có 8 cơ quan thuộc Chính phủ nhưng không làm chức năng quản lý nhà nước.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị giảm 1 vị trí so với nhiệm kỳ trước. Như vậy, Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 dự kiến có 27 thành viên gồm Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Chính phủ khóa XII hiện có 5 Phó Thủ tướng, gồm: Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng phụ trách khối nội chính, đồng thời là Phó Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng phụ trách Văn hóa, giáo dục, y tế Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành Hoàng Trung Hải.

PV


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét