Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt đại biểu Quốc hội là doanh nhân


Tại buổi gặp mặt tối 30/7 tại Hà Nội, các đại biểu Quốc hội là doanh nhân cam kết thực hiện đầy đủ nhiệm vụ người đại biểu Quốc hội trước cử tri và nhân dân cả nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội. Các doanh nhân là đại biểu Quốc hội sẽ gương mẫu đi đầu trong phát triển doanh nghiệp của mình, là nhân tố tạo ra sức lan tỏa cho các doanh nghiệp khác phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự buổi gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XIII là doanh nhân do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

nguyen-sinh-hung

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt.

Các đại biểu cũng nêu những khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có những biến động; kiến nghị với Quốc hội tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao vai trò của đại biểu Quốc hội là doanh nhân trong hoạt động của Quốc hội, trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.

Với tư cách là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các đại biểu Quốc hội cần đóng góp ý kiến của mình cho Quốc hội thực hiện tốt các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng các đại biểu Quốc hội là doanh nhân sẽ làm tốt nhất vai trò của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước. Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam với tư cách là đại diện cho các doanh nghiệp cần đồng hành cùng với doanh nghiệp, doanh nhân để phục vụ sự nghiệp đổi mới, tiếp tục có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quốc hội.

Thu Hà


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét