Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình danh sách nhân sự các ủy ban của Quốc hội


Chiều 17/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trình bày trước phiên họp toàn thể của Quốc hội, Tờ trình đề cử nhân sự của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét danh sách đề cử để bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các ủy viên của mỗi ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các thư ký kỳ họp Quốc hội.

nguyen-sinh-hung

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Tờ trình về danh sách nhân sự Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Trước đó, đầu phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch và số ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số ủy viên của mỗi ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Quốc hội đã biểu quyết số Phó Chủ tịch và số ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số ủy viên của mỗi ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Theo đó, 95,6% đại biểu Quốc hội tán thành Hội đồng dân tộc của Quốc hội có 4 Phó Chủ tịch; tổng số 40 thành viên.

88,6% đại biểu Quốc hội tán thành Ủy ban Pháp luật có 5 Phó Chủ nhiệm; 40 thành viên.

74,4% đại biểu Quốc hội tán thành Ủy ban Tư pháp có 5 Phó Chủ nhiệm; 30 thành viên.

93,2% đại biểu Quốc hội tán thành Ủy ban Kinh tế có 4 Phó Chủ nhiệm; 45 thành viên.

94,2% đại biểu Quốc hội tán thành Ủy ban Tài chính, Ngân sách có 4 Phó Chủ nhiệm; 37 thành viên.

89,8% đại biểu Quốc hội tán thành Ủy ban Quốc phòng và An ninh có 3 Phó Chủ nhiệm; 36 thành viên.

86,2% đại biểu Quốc hội tán thành Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng có 4 Phó Chủ nhiệm; 43 thành viên.

82% đại biểu Quốc hội tán thành Ủy ban về các vấn đề xã hội có 4 Phó Chủ nhiệm; 50 thành viên.

92% đại biểu Quốc hội tán thành Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường có 4 Phó Chủ nhiệm; 33 thành viên.

91% đại biểu Quốc hội tán thành Ủy ban Đối ngoại có 3 Phó Chủ nhiệm; 36 thành viên.

96,8% đại biểu Quốc hội tán thành Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội có 13 vị trong đó có Trưởng đoàn và 12 thành viên.

Cuối phiên họp toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ. Hiện, ông Huệ đã trải qua 5 năm công tác trong nhiệm kỳ 7 năm của chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước. Dự kiến ông Vương Đình Huệ sẽ được phân công nhận nhiệm vụ mới./.

Quỳnh Hoa

(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét