Quốc hội giới thiệu nhân sự Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội


Chiều 22/7, Quốc hội họp tại Hội trường nghe Tờ trình về danh sách dự kiến Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Họp Quốc Hội

Họp Quốc Hội

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đọc kết quả thảo luận và phiếu xin ý kiến ĐBQH về danh sách số lượng Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII.Sau khi thảo luận, các ĐBQH đã nhất trí 100% thông qua danh số số lượng nhân sự chức danh Chủ tịch Quốc hội, các các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII.

Theo đó, Quốc hội Khóa XIII sẽ có Chủ tịch Quốc hội; 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Như vậy, tổng số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII sẽ có 18 người.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc Tờ trình về dự kiến danh sách Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII để các vị đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến và có những đề cử khác.

Nhân sự dự kiến như sau: Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùng; các Phó Chủ tịch Quốc hội gồm bà Tòng Thị Phóng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Uông Chu Lưu và ông Huỳnh Ngọc Sơn.

Dự kiến danh sách các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và Trưởng các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bao gồm:

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’sor Phước (tái cử); Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý (đương nhiệm Phó Chủ nhiệm); Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện (Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu (đương nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước); Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển (tái cử); Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Nguyễn Kim Khoa (đương nhiệm Phó Chủ nhiệm); Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên & Nhi đồng Đào Trọng Thi (tái cử); Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai (tái cử); Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường Phan Xuân Dũng (đương nhiệm Phó Chủ nhiệm); Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng (đương nhiệm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương); Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (đương nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình); Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương (Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương) và Trưởng Ban Dân nguyện Bùi Văn Cường (Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai).

Trong số danh sách dự kiến 13 Chủ nhiệm các Ủy ban, Trưởng các Ban, có 7 người đang hoạt động tại các cơ quan của Quốc hội.

Lê Sơn


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét