Quốc hội khóa XIII dự kiến sẽ có 4 Phó Chủ tịch


Chiều 21/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trình bày trước Quốc hội khóa XIII Tờ trình về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa này.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII gồm 18 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên.

Toàn cảnh phiên họp toàn thể Quốc hội khóa XIII.

Toàn cảnh phiên họp toàn thể Quốc hội khóa XIII.

Trong số 4 Phó Chủ tịch Quốc hội có 1 Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực pháp luật-tư pháp; 1 Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực kinh tế- tài chính; 1 Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực văn hóa-xã hội; 1 Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực quốc phòng-an ninh.

Cũng trong buổi họp chiều cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của 500 đại biểu Quốc hội với 99% số đại biểu tán thành.

PV


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét