Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Ưu tiên cho vùng xa và đồng bào dân tộc


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Phải có kế hoạch cụ thể để khai thác tốt các mục tiêu, chương trình, dự án trên địa bàn đã có

Ngày 15/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đi thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk để kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc, chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng đi có Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội K’So Phước, đại diện Ủy ban dân tộc của Chính phủ và Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với tỉnh uỷ Đắc Lắc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với tỉnh uỷ Đắc Lắc

Mở đầu chuyến thăm và làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về kết quả thực hiện chính sách dân tộc, chính sách xóa đói giảm nghèo ở đây và được biết: Từ đầu năm đến nay, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế cả nước, nhưng Đảng bộ và nhân dân địa phương đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thách thức và đạt được những kết quả khá. Trong đó, giá trị tổng sản phẩm 9 tháng qua đạt 10.640 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết 11 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nên kinh tế-xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Trong việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách xóa đói giảm nghèo, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung ưu tiên nhiều nguồn lực cho các vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, triển khai hàng loạt các biện pháp để thực hiện lồng ghép các chương trình 134, 135, chương trình 30a, chương trình xây dựng trung tâm cụm xã cũng như các chính sách trợ giá, trợ cước, hỗ trợ bà con tiếp cận được khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi… Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo ở các vùng này đã giảm xuống đáng kể.

Tuy nhiên, tính theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, Đắk Lắk vẫn còn 20,8% số hộ nghèo. Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm hơn 57%, có 3 huyện tỷ lệ nghèo trên 40%, đặc biệt có 22 thôn, buôn tỷ lệ hộ nghèo 100%.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao sự đoàn kết, cố gắng vươn lên của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk để triển khai nhiệm vụ năm 2011 theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, góp phần quan trọng cùng cả nước giữ vững ổn định chính trị, kinh tế-xã hội trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang suy thoái và bất ổn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn nhất quán chủ trương ưu tiên cho vùng núi, vùng sâu, vùng xa nói chung và đồng bào dân tộc nói riêng. Nhiều chính sách ưu tiên cho đồng bào dân tộc các tỉnh Tây Nguyên cũng đã và đang triển khai thực hiện. Tuy vậy, những chính sách đó đã thực sự đến với dân chưa thì cần phải có sự đánh giá đúng để tiếp tục triển khai hoặc thay đổi cho phù hợp. Bởi so với cả nước, tỷ lệ hộ nghèo ở Đắk Lắk vẫn còn cao; giáo dục y tế còn yếu kém, chất lượng lao động thấp. Do vậy, tỉnh Đắk Lắk cần rà soát lại các mục tiêu, chương trình, dự án đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo đã thực hiện cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh để tiếp tục triển khai hiệu quả…

Sông Thao


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét