Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thăm và làm việc tại Đăk Lăk


Sáng 15.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã thăm, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc, chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tiếp xúc cử tri đồng bào dân tộc tại tỉnh Đăk Lăk.

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’Sor Phước.

Báo cáo với Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk Niê Thuật cho biết, về kinh tế, trong 9 tháng qua, giá trị tổng sản phẩm của tỉnh ước đạt 10.640 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 22.400 tỷ đồng, bằng 81,5% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 500 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 11,5 triệu USD; công tác xóa đói giảm nghèo và các chính sách hỗ trợ người nghèo được triển khai tích cực, đồng bộ và đạt kết quả khá. Về tình hình thực hiện một số chính sách dân tộc giai đoạn 2006 – 2010 theo Chương trình 135 giai đoạn II, tổng số kinh phí đầu tư hơn 378 tỷ đồng, đã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho 25.420 hộ với 41 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 172 tỷ đồng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cộng đồng 8,8 tỷ…

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng với Đồng bào dân tộc Buôn Đung, xã Ea Khal, Ea H’leo, Đăk Lăk

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng với Đồng bào dân tộc Buôn Đung, xã Ea Khal, Ea H’leo, Đăk Lăk

Sau 5 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, các địa bàn đặc biệt khó khăn đã góp phần đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất gắn với thị trường, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần giảm khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng trong toàn tỉnh. Đến nay, Đăk Lăk có 8 xã hoàn thành cơ bản các mục tiêu của Chương trình 135 giai đoạn II. Về  tình hình thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, mức vay cho hộ nghèo tăng từ 5,46 triệu đồng lên 11,5 triệu đồng/hộ, tổng số lao động nông thôn được đào tạo là 12.900 người, trong đó có 9.500 lao động là người dân tộc thiểu số. Mặc dù các chính sách của Trung ương dành cho khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2005 – 2010 đã tạo điều kiện tốt cho các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Đăk Lăk nói riêng phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân, song Bí thư Tỉnh ủy Niê Thuật đề nghị Trung ương sớm ban hành một số cơ chế, chính sách mới cho vùng Tây Nguyên trong giai đoạn 2011 – 2015 nhằm hỗ trợ nguồn kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các chính sách phát triển nguồn nhân lực là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ…

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh và chúc mừng những kết quả trên nhiều lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đăk Lăk đã đạt được trong thời gian qua. Việc giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao đã góp phần giúp địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt đã giảm nhanh được tỷ lệ hộ nghèo. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh chỉ còn 14%, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây là một tỷ lệ khá tốt. Đời sống người dân được cải thiện cũng đã góp phần vào việc giữ vững an ninh, chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, đây là nỗ lực của các cấp chính quyền trong tỉnh và sự thống nhất, đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng XI cũng như nghị quyết Đại hội Đảng của tỉnh, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, Đăk Lăk phải quyết tâm vượt qua khó khăn, cần đặc biệt quan tâm tới công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phải khai thác được các lợi thế chiến lược quan trọng, nhất là vị thế là trung tâm của khu vực Tây Nguyên để ổn định và phát triển; chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng quốc phòng an ninh để phát triển bền vững. Bên cạnh đó, phải quy hoạch tốt việc phát triển cây công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh… phấn đấu đến năm 2020, Đăk Lăk phải trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả khu vực Tây Nguyên.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, Tây Nguyên sẽ là điểm đầu tư hấp dẫn nếu có cơ chế, chính sách tốt và quy hoạch tốt. Để phát triển kinh tế – xã hội của vùng Tây Nguyên nói chung, Đăk Lăk nói riêng trong thời gian tới, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, Ban chỉ đạo Tây Nguyên cùng với tỉnh Đăk Lăk cần phân tích, đánh giá sâu sắc những thuận lợi, khó khăn của địa phương, của khu vực; thường xuyên cập nhật tình hình để tìm ra những giải pháp phù hợp, chủ động đề xuất với Trung ương các giải pháp chính sách để phát huy được nội lực, đồng thời khai thác được ngoại lực để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và khu vực. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận các kiến nghị của tỉnh. Cùng với việc nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các chính sách dân tộc hiện hành, có thể QH sẽ ban hành một Nghị quyết về chính sách dân tộc để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn.

+ Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đăk Lăk, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc tại Buôn Đung, xã Ea Khal, Ea H’leo; thăm và trò chuyện với cán bộ nhân viên Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Tin và ảnh: Lâm Hiển


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét