Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Làm rõ công tác phòng chống tham nhũng


Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đánh giá Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng chống tham nhũng.

Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong buổi làm việc cuối cùng của phiên họp thứ 3, chiều 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 của Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, năm 2011 công tác truyền thông, giáo dục về phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Nhiều văn bản cần thiết, quan trọng đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng từng bước phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả nhất định, củng cố niềm tin trong nhân dân và dư luận quốc tế. Các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng tiếp tục được kiện toàn, tăng cường lực lượng, dần đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tất cả các địa phương, bộ, ngành đều thực hiện kê khai tài sản. Những trường hợp kê khai không trung thực hoặc chậm kê khai được xử lý. Thanh tra Chính phủ cũng xử lý 97 trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra vi phạm về tham nhũng, trong đó cách chức 14 người.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Chính phủ kiến nghị Quốc hội xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và phòng chống tham nhũng, tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp đồng tình với báo cáo của Chính phủ khi cho rằng công tác phòng chống tham nhũng đã được triển khai ở mọi mặt, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng chống tham nhũng như tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, củng cố bộ máy thực thi pháp luật; tăng cường thanh tra ở những lĩnh vực quản lý đất đai, việc sử dụng vốn ở các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước,… Qua đó, đã phát hiện hàng chục tỷ đồng tiền đầu tư sai phạm, hàng nghìn ha đất và kiến nghị xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm… Trong năm 2011, tỷ lệ tội phạm nói chung tăng nhưng tội phạm về tham nhũng lại giảm…

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng,  báo cáo chưa nêu cụ thể kết quả xử lý các vụ án về tham nhũng, những địa phương, bộ ngành nào làm tốt và nơi nào chưa làm tốt… Công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng còn chưa có tác động thật mạnh mẽ đến người dân và cán bộ, công chức, viên chức…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng báo cáo cần bổ sung thêm thông tin để làm rõ hơn cả mặt được và chưa được trong công tác phòng chống tham nhũng, từ đó tìm ra nguyên nhân sát thực hơn và đề xuất các giải pháp hiệu quả hơn.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo trước khi đưa ra tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực

Đánh giá công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội cho rằng Chính phủ đã tăng cường điều hành, chỉ đạo quyết liệt hơn so với năm 2010. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, thời gian của cán bộ công chức và nhân dân.

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai quyết liệt góp phần chống thất thoát, lãng phí. Đến tháng 8/2011, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành hơn 70.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện 4.585 tỷ đồng vi phạm kinh tế, 1.972 ha đất. Qua đó đó, kiến nghị thu hồi về gân sách Nhà nước 1.476 tỷ đồng, 1.937 ha đất; kiến nghị xử lý tài chính hơn 8.000 tỷ đồng.

Quản lý, sử dụng vốn, kinh phí và tài sản của Nhà nước có chuyển biến tích cực, tiết kiệm chi thường xuyên của 9 tháng cuối năm đạt khoảng 3.900 tỷ đồng, tạm dừng chi 1.081 tỷ đồng để mua xe ô tô, điều hòa và thiết bị văn phòng.

Đến tháng 9/2011, cả nước ngừng khởi công, cắt giảm, dãn tiến độ, điều chuyển 3.230 dự án với số vốn trên 27.656 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước là hơn 6.660 tỷ đồng… Các doanh nghiệp nhà nước đã rà soát, cắt, giảm, đình hoãn, giãn tiến độ 907 dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư chính với số vốn hơn 39.000 tỷ đồng.

Việc quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên dần đi vào nề nếp, khắc phục hiệu quả tình trạng lãng phí. Việc sử dụng năng lượng, tiêu dùng trong các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cũng có chuyển biến tích cực…

Tuy nhiên, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là công việc lâu dài, những khó khăn hạn chế là không ít, do đó Ủy ban Tài chính- Ngân sách đề xuất Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt chú trọng lĩnh vực đầu tư phát triển, quản lý tài nguyên, đất đai, khoáng sản.

Chính phủ cũng cần hoàn thiện pháp luật liên quan đến Luật, gắn với cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý, tăng trách nhiệm cho các cơ quan có thẩm quyền đối với một số lĩnh vực nhạy cảm như quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai, nguồn nhân lực…

Quang Thanh

(Theo Chinhphu)


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét