Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội phiên thứ 3


Tiếp theo phiên họp thứ 2 vừa kết thúc ngày 1/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức phiên họp thứ 3 diễn ra từ ngày 3- 5/10 và từ 11- 14/10.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị UBTVQH và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nội dung phiên họp thứ 3 này

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị UBTVQH và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nội dung phiên họp thứ 3 này

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết phiên họp thứ 3 UBTVQH sẽ phải hoàn thành một chương trình làm việc lớn để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.

Trong ngày 3 và sáng ngày 4/10, UBTVQH sẽ cho ý kiến về công tác năm 2011 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trong đó có cả nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Báo cáo của Chính phủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2011; công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2011.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về 10 dự án luật bao gồm: Luật Đo lường, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Phòng chống rửa tiền, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Biển Việt Nam.

Trong số này có 4 dự án luật sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII là Luật Đo lường, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Biển Việt Nam.

UBTVQ cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH trong năm 2012. UBTVQH cũng nghe báo cáo về vấn đề tiền lương của ngành Bảo hiểm Xã hội; về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị UBTVQH và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nội dung phiên họp thứ 3 này, từ đó góp phần đảm bảo cho các hoạt động của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII diễn ra thuận lợi.

Quý Sơn (Theo Chinhphu)


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét