Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại xã Xuân Đài


Nhân dịp triển khai tháng cao điểm vì người nghèo, ngày 16/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và kiểm tra công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội tại xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm xã Xuân Đài (Phú Thọ)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm xã Xuân Đài (Phú Thọ)

Xuân Đài là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Tân Sơn với hơn 5.700 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Mường, Kinh, Dao sinh sống. Hiện xã còn 4/14 khu chưa có điện lưới.

Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, xã đã gây dựng được quỹ “vì người nghèo” với mức đóng góp 4-5 triệu đồng/năm, xây dựng được 201 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ cho vay 8,6 tỷ đồng từ nguồn vốn chính sách xã hội.

Tuy nhiên tình trạng tái nghèo tại các cụm thôn bản vùng sâu vẫn còn phổ biến. Là một trong 4 xã triển khai chương trình nông thôn mới của huyện, Xuân Đài mới đạt 4/15 tiêu chí, trong đó các tiêu chí diện tích xây dựng khuôn viên nhà văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động chưa đạt.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm hỏi bà con về tình hình sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, vai trò của các đoàn thể phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân trong giúp nhau phát triển kinh tế.

Chủ tịch nước biểu dương Đảng bộ, chính quyền xã đã thống nhất cao trong nhận thức về cuộc vận động “Vì người nghèo,” từ đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ nghèo từ 50% giai đoạn 2000-2005 xuống còn 20% hiện nay.

Những nỗ lực đó đã làm chuyển biến đời sống kinh tế xã hội, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở nơi bà con dân tộc chung sống.

Chủ tịch nước căn dặn Xuân Đài là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tân Sơn, Đảng bộ, chính quyền xã cần quan tâm sâu sát để có hình thức trợ giúp bà con hiệu quả.

Những tấm gương điển hình cùng những kinh nghiệm hay cần được phổ biến, tuyên truyền vận động để nhân rộng; những hộ nghèo thiếu vốn làm ăn cần được tiếp cận nguồn kinh phí; những hộ chưa có kinh nghiệm sản xuất cần được hướng dẫn, cung cấp thông tin.

Ngoài ra, liên kết giữa nhà nông với nhà khoa học, nhà doanh nghiệp trong việc chung tay hưởng ứng cuộc vận động “Vì người nghèo” cần được thúc đẩy chặt chẽ hơn.

Chủ tịch nước lưu ý trong mười năm tới, tốc độ công nghiệp hóa, mức sống và hạ tầng ở các đô thị sẽ tăng nhanh, cần có những giải pháp hiệu quả trợ giúp người dân vùng nông thôn, góp phần làm giảm khoảng cách giàu nghèo…

Chủ tịch nước tin tưởng được sự giúp đỡ của chính quyền và các cấp hội, với tinh thần hăng hái tăng gia sản xuất, năng động sáng tạo, cuộc sống của bà con xã Xuân Đài sẽ ngày càng ấm no, tình hình kinh tế xã hội miền núi Tân Sơn, Phú Thọ sẽ ngày càng khởi sắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Gấm và một số gia đình thuộc đối tượng chính sách, làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã./.

Hoàng Giang (Theo Vietnam+)


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét