Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng:Nghiên cứu phụ cấp cho cán bộ chống tham nhũng


Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu bổ sung chế độ phụ cấp đối với người làm việc trong các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng trong Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công, trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương.

Chống tham nhũng (Ảnh minh họa)

Chống tham nhũng (Ảnh minh họa)

Về chế độ phụ cấp cho cán bộ chống tham nhũng, được biết trong năm 2010, Bộ Nội vụ cũng đã dự thảo văn bản quy định về chế độ phụ cấp và trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, sỹ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân trong đơn vị chuyên trách chống tham nhũng.

Theo Bộ Nội vụ, phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài. Bởi vậy, một trong các giải pháp để thực hiện tốt công cuộc chống tham nhũng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng, trong đó có việc nghiên cứu chế độ, chính sách đãi ngộ cán bộ chuyên trách chống tham nhũng.

Quốc Hà


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét