Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo đầu tư phát triển rừng núi đá tỉnh Hà Giang


Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang giai đoạn 2008-2015.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, trong năm 2011, UBND tỉnh Hà Giang sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương đã bố trí 40 tỷ đồng, sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang giai đoạn 2008-2015.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đồng thời, căn cứ vào quy định tại Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 20/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ xác định rõ số vốn đã bố trí cho Dự án theo nguồn vốn và theo hạng mục đầu tư được duyệt (giai đoạn 2008-2010); dự kiến kế hoạch hàng năm (giai đoạn 2012-2015) báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ vốn cho tỉnh thực hiện dự án trên.

UBND tỉnh Hà Giang xây dựng phương án cụ thể về bổ sung hạng mục chuyển đổi chất đốt vào dự án; làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Được biết, Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng 4 huyện vùng cao núi đá được phê duyệt từ năm 2008, sau 3 năm thực hiện dự án, độ che phủ rừng của toàn vùng từ 32,9% nâng lên 37%.

Cụ thể, Dự án đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Về thực hiện các chỉ tiêu lâm sinh: Bảo vệ rừng được trên 169.000 ha, đạt 73% diện tích theo dự án, đạt gần 100% so với kế hoạch giao; khoanh nuôi phục hồi rừng được trên 71.000 ha, bằng 165% diện tích theo dự án, đạt 100% kế hoạch giao; chăm sóc rừng được gần 7.800 ha, đạt 140% diện tích theo dự án, đạt gần 90% kế hoạch giao; trồng mới được trên 8.500 ha rừng, đạt 156% diện tích theo dự án, đạt 100% kế hoạch giao.

Diện tích rừng nâng cao đảm bảo được chức năng phòng hộ đầu nguồn, hạn chế xói mòn, rửa trôi, duy trì nguồn nước phục vụ sinh hoạt. Đồng thời, từng bước cải thiện môi trường sinh thái, điều kiện khí hậu, thay đổi môi trường sống có lợi cho cuộc sống con người. Tạo nên môi trường xanh tại 4 huyện vùng cao núi đá, góp phần phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu.

Dự án đã thu hút được trên 35.000 hộ tham gia vào các hoạt động sản xuất lâm nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm cho trên 50.000 lao động.

Đức Nam


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét