Đồng chí Đinh Thế Huynh dự Hội nghị HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương


Ngày 24/6, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007-2011 và kỷ niệm 15 năm thành lập (1996-2011).

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Ngọc Hoàng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thế Trung – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cùng đại diện các cơ quan Đảng, các Bộ, ngành liên quan…

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Hoàng Chí Bảo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng đã có những kết quả nổi bật đó là đổi mới, nâng cao chất lượng định hướng, thẩm định các thuyết minh đề tài, đề án; đổi mới công tác tổ chức lực lượng tham gia các công trình nghiên cứu khoa học; đổi mới trong việc đánh giá, phát huy ứng dụng kết quả nghiên cứu.

nguyen sinh hung
Toàn cảnh Hội nghị

Các đề tài, đề án đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, thiết thực phục vụ cho công tác tham mưu chiến lược của các Ban, các cơ quan Đảng Trung ương đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần hình thành nhiều chỉ thị, nghị quyết trên nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hoá, tư tưởng, đối ngoại, xây dựng Đảng, dân vận, an ninh quốc gia, kinh tế, chính trị, tuyên giáo… Đồng thời, đóng góp cho quá trình nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành tại từng ban, cơ quan Đảng Trung ương. Thông qua quá trình tham gia nghiên cứu, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên viên thuộc các ban, các cơ quan Đảng Trung ương đã được nâng cao rõ rệt. Đó là một trong những hình thức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, chính trị cho cán bộ một cách có hiệu quả, tạo điều kiện cho cán bộ vừa học vừa làm, gắn với thực tiễn nghiên cứu khoa học ở từng công trình, chuyên đề cụ thể.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2007 – 2011, hoạt động của Hội đồng được đổi mới đồng bộ, toàn diện trên tất cả các khâu liên quan, như: định hướng, thẩm định, đánh giá sản phẩm nghiệm thu, tổ chức lực lượng tham gia nghiên cứu.

Phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu của Hội đồng trong nhiệm kỳ tới là tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy, tích cực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng: nghiên cứu khoa học phải bám sát, phục vụ thiết thực yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của cơ quan Đảng Trung ương, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học tại các ban, các cơ quan Đảng Trung ương thể hiện trên tất cả các mặt: định hướng, quản lý, tổ chức triển khai đối với các đề tài, đề án đã được Hội đồng phê duyệt hàng năm. Nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện quy trình thẩm định các thuyết minh đăng ký, đánh giá sản phẩm nghiên cứu, nghiệm thu công trình để đảm bảo ngày càng chặt chẽ, khách quan, khoa học, đạt hiệu quả cao theo hướng phục vụ thiết thực công tác quản lý, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở từng ban, cơ quan Đảng Trung ương. Đẩy mạnh công tác thông tin khoa học gắn với yêu cầu xã hội hoá hoạt động nghiên cứu thông qua những phương thức khác nhau để đảm bảo không ngừng nâng cao vị thế của Hội đồng trong giai đoạn phát triển mới. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Trong đó, chú trọng ưu tiên các nhà khoa học, các cán bộ, chuyên viên trẻ đang công tác tại các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương những đóng góp của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương qua 15 năm trưởng thành và phát triển. Hội đồng đã triển khai được hơn 400 công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, trong đó nhiều công trình nghiên cứu có chất lượng cao được áp dụng trong công tác nghiên cứu lý luận, công tác tham mưu và chỉ đạo thực tiễn của các cơ quan Đảng Trung ương. Đặc biệt từ năm 2007 đến nay, số lượng các công trình có xu hướng tăng lên, chất lượng các công trình ngày càng có chất lượng cao hơn, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng chỉ rõ, bên cạnh những thành tích đạt được, Hội đồng cũng cần lưu ý khắc phục sớm một số hạn chế như số lượng các công trình nghiên cứu tuy nhiều nhưng chất lượng chưa thực sự tương xứng, chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu nhiệm vụ, nhất là yêu cầu nâng cao năng lực và chất lượng tham mưu, chỉ đạo của các Ban, các cơ quan Đảng. Việc ứng dụng của các đề tài, đề án vào công tác tham mưu cho các cơ quan Đảng ở Trung ương còn hạn chế. Công tác tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện và đánh giá chất lượng các đề tài có nơi, có chỗ còn lỏng lẻo hoặc chưa đủ sâu sát, kịp thời…

Nhất trí cao với phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2011-2015, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Hội đồng cần triển khai thực hiện Kết luận số 28-TB/TW của Ban Bí thư về việc “Kiện toàn tổ chức, bộ máy và đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng ở Trung ương”. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội đồng để nâng cao hơn nữa chất lượng các đề tài, đề án, đáp ứng những đòi hỏi thiết thực cho công tác tham mưu của các ban đảng và các cơ quan Đảng Trung ương, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới của cách mạng nước ta trong thời kỳ mới. Mọi hoạt động của Hội đồng cần bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; định hướng nội dung và triển khai thực hiện các đề tài, đề án phục vụ trực tiếp, thiết thực, hiệu quả yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng….

Cũng tại hội nghị, Hội đồng đã tặng quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Hội đồng qua các nhiệm kỳ. Ban Tuyên giáo Trung ương đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học; các cá nhân và 1 tập thể có đóng góp xuất sắc trong công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, nhiệm kỳ 2007-2011./.


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét