Đồng chí Trương Tấn Sang: Nam Định cần tập trung phát triển kết cấu hạ tầng


Ngày 14-6, phát biểu tại buổi làm việc với các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Nam Định trong triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Nam Định đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: Kết cấu hạ tầng yếu kém làm ảnh hưởng đến việc khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, khả năng cạnh tranh thấp so với các địa phương khác trong vùng; đô thị tuy phát triển khá nhanh nhưng tính hiện đại chưa rõ…

Trương Tấn Sang, Truong Tan Sang

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Xuất phát từ thực tế trên, đồng chí Trương Tấn Sang cho rằng: Trong thời gian tới cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở Nam Định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, trong đó phát triển hệ thống giao thông để khai thác tốt những tiềm năng của địa phương; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển mạnh công nghiệp theo hướng chuyển dịch từ sản xuất gia công sang sản xuất chuyên sâu, để nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Nam Định cũng như các tỉnh khác nằm ở vùng Nam Đồng bằng sông Hồng cần suy nghĩ, nghiên cứu về tính liên kết vùng trên cơ sở phân công hợp lý, dựa trên tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Nam Định với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị tạo ra động lực mới cho sự phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng – an ninh của tỉnh. 5 năm qua, kinh tế của tỉnh có bước phát triển mới về quy mô, hiệu quả. So với năm 2005, tổng GDP tăng hơn 1,63 lần; giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 2,5 lần; thu ngân sách từ kinh tế địa phương tăng hơn 2,2 lần. Sản xuất nông nghiệp ổn định, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho toàn vùng. Sản xuất công nghiệp liên tục phát triển với tốc độ cao; số lượng doanh nghiệp tăng 3,5 lần. Đến nay, tỉnh đã quy hoạch 12 khu công nghiệp, trong đó có 4 khu công nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút 155 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký 11.230 tỷ đồng và 150 triệu USD. Ngoài ra, tỉnh cũng đã đầu tư xây dựng 20 cụm công nghiệp, thu hút 374 dự án với số vốn thực hiện đạt 1.293 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh đang tích cực hoàn thiện Đề án thành lập Khu kinh tế biển Ninh Cơ, trình các bộ, ngành thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt….

PV


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét