Đồng chí Đinh Thế Huynh làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương


Ngày 22/6, tại trụ sở Bộ Công an, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về công tác tuyên giáo, chính trị, tư tưởng (CTTT) trong lực lượng CAND.

Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (TW); đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Ban Tuyên giáo TW. Về phía Đảng ủy Công an TW có Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Dinh The Huynh, Cong an, CTTT

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW và các đại biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng – CAND báo cáo tình hình, kết quả công tác tuyên giáo, CTTT trong lực lượng CAND thời gian qua, nêu rõ: Trong những năm qua, Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác tuyên giáo, công tác CTTT trong lực lượng CAND, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên truyền của lực lượng CAND được tăng cường, bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an TW, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Hệ thống báo chí, xuất bản của lực lượng CAND đã từng bước được củng cố về tổ chức và ổn định về hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Đặng Văn Hiếu cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ có hiệu quả của Ban Tuyên giáo TW trong thời gian qua và nêu rõ: Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp đều nhận thức rõ vai trò hàng đầu của công tác tuyên giáo, công tác CTTT. Trung tướng Đặng Văn Hiếu mong muốn trong thời gian tiếp theo, Ban Tuyên giáo TW sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, có cơ chế phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo, CTTT…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả lực lượng CAND đã đạt được trong công tác tuyên giáo, CTTT. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh để tiếp tục hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy Công an TW cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên giáo, CTTT trong toàn lực lượng. Chú trọng công tác đào tạo, tuyển chọn cán bộ, giáo dục CTTT, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, đạo đức cách mạng, đảm bảo “vừa hồng, vừa chuyên”, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ để cán bộ, chiến sỹ giỏi về pháp luật, sắc bén về nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ Ban Tuyên giáo TW sẽ luôn sát cánh cùng lực lượng CAND trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các cơ quan chức năng Ban Tuyên giáo TW sẽ phối hợp với Tổng cục Xây dựng lực lượng – CAND xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, công tác tuyên giáo, CTTT, báo chí; đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ ANTT…

Cùng ngày, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức lớp bồi dưỡng nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên trong Đảng bộ CATW.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Ban Tuyên giáo TW. Về phía Đảng ủy CATW có Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Đặng Văn Hiếu nêu rõ: Lớp bồi dưỡng nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là hoạt động quan trọng mở đầu đợt sinh hoạt chính trị, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong lực lượng CAND. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên của Đảng bộ CATW về nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết. Đồng thời giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên của Đảng bộ CATW kế hoạch tổ chức, học tập, quán triệt tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thảo luận, thông qua nhiều quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng, chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong những năm tiếp theo.

Đảng bộ CATW cần tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các văn kiện quan trọng về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội XI, Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Chuẩn bị tốt đội ngũ báo cáo viên có đủ kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững quan điểm, định hướng của Đảng, các văn kiện của Đảng, đặc biệt là các chủ trương, chính sách của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng CAND trong giai đoạn tới.

Trong quá trình học tập, thảo luận, cần chú ý tập trung đầu tư, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn, gắn với cuộc đấu tranh tư tưởng, chính trị hiện nay. Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thảo luận sâu về những điểm lớn, những vấn đề cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội để hiểu rõ, thấm nhuần tinh thần của các văn kiện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Ban Tuyên giáo TW, Bộ Ngoại giao trình bày các văn kiện quan trọng về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020; chiến lược an ninh, quốc phòng trong tình hình mới; đường lối, chính sách đối ngoại trong thời gian tới.

Việt Hưng


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét