Đồng chí Đinh Thế Huynh thăm và làm việc với Tổng cục Chính trị


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ sự tin tưởng, tự hào về truyền thống và quá trình trưởng thành lớn mạnh của Quân đội, nhất là chất lượng về chính trị, tư tưởng cũng như chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Dinh The Huynh, Nguyen Tuan Dung, Trung tuong Nguyen Tuan Dung
Ông Đinh Thế Huynh

Sáng 8/6, đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm, làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Dự buổi tiếp và làm việc với đồng chí Đinh Thế Huynh và cán bộ một số cơ quan thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương có Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướngNguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị và cán bộ, chiến sĩ cơ quan Tổng cục Chính trị, Trung tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng đồng chí Đinh Thế Huynh được Đảng giao trọng trách mới và trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII. Việc đến thăm Tổng cục Chính trị của đồng chí Đinh Thế Huynh thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với cán bộ, chiến sĩ cơ quan Tổng cục Chính trị.

Thông báo với đồng chí Đinh Thế Huynh về kết quả hoạt động của Tổng cục Chính trị, Trung tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Những năm qua dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân uỷ Trung ương; sự giúp đỡ, phối hợp kịp thời, hiệu quả của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, Tổng cục Chính trị đã thường xuyên quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bám sát thực tiễn, thường xuyên chỉ đạo, chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho Quân đội phát huy và hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quân đội luôn chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các ngày lễ lớn của đất nước. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội luôn được giữ vững; toàn quân luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Được sự uỷ quyền của đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng đã báo cáo với đồng chí Đinh Thế Huynhvề kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong toàn Đảng bộ Quân đội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ sự tin tưởng, tự hào về truyền thống và quá trình trưởng thành lớn mạnh của Quân đội, nhất là chất lượng về chính trị, tư tưởng cũng như chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Về việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong toàn quân, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị từ khâu chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, đến tổ chức đội ngũ báo cáo viên các cấp. Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình tổ chức các lớp học quán triệt Nghị quyết ở các cấp, cần thực hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc, coi trọng chất lượng và thái độ học tập của cán bộ, nhất là về chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tập trung làm sáng tỏ những nội dung mới trong các văn kiện, trong đó có nội dung về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quân sự trong tình hình mới.

Đồng chí nhất trí phương hướng lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị đối với Quân đội cũng như một số kiến nghị, đề xuất của Cục Tuyên huấn, Báo Quân đội nhân dân… trên một số nội dung cần phối hợp giữa Tổng cục Chính trị và Ban Truyên giáo Trung ương trong thời gian tới./.

TG

 


(Theo www.nguyensinhhung.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét