Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Quốc hội hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra


Sáng nay 26/11, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII đã bế mạc sau 29 ngày làm việc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết Quốc hội đã tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 và kế hoạch kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2011.

Nguyen sinh hung BAC0087 Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Quốc hội hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp

Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới và năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2012; Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và một số quyết định quan trọng khác.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 5 dự án luật: Luật cơ yếu, Luật lưu trữ, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đo lường và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, đồng thời thảo luận, cho ý kiến về 13 dự án luật khác.

Quốc hội đã quyết định Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Vào những ngày cuối của kỳ họp, Quốc hội đã chất vấn bốn Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cũng báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề lớn về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn…

quoc hoi BAC0090 Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Quốc hội hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Các đại biểu dự phiên bế mạc Kỳ họp

“Không khí các phiên chất vấn là dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng. Nhiều vị Bộ trưởng, Trưởng ngành đã nghiêm túc thừa nhận hạn chế, yếu kém của ngành mình, thấy rõ trách nhiệm cá nhân và đề xuất biện pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá kỳ họp này có nhiều cải tiến, đổi mới trong hoạt động, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, được các đại biểu Quốc hội và cử tri đồng tình ủng hộ…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành;… phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2011-2012, tạo đà cho việc hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.

“Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn với đồng bào những vùng chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai, lũ lụt vừa qua; nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ.

Thành Chung

Ảnh Nhật Bắc


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét