Ý kiến Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Thủ tướng Chính phủ trong tuần


BBT điểm lại những văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tuần qua (từ 6-11/11/2011). Đây là những thông tin văn bản đã được đông đảo nhân dân quan tâm chú ý.

* Xây dựng đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại trong tháng 11/2011

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2011, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương kiên trì thực hiện các mục tiêu, giải pháp đã được đề ra trong Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ từ đầu năm đến nay; nhất quán các chính sách kinh tế vĩ mô, đồng thời theo dõi sát tình hình, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với thực tế để tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và giữ mức tăng trưởng hợp lý.

Anh 1 Ý kiến Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Thủ tướng Chính phủ trong tuần

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương kiên trì thực hiện các mục tiêu, giải pháp đã được đề ra; nhất quán các chính sách kinh tế vĩ mô; theo dõi sát tình hình, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với thực tế

Và một trong những nhiệm vụ cụ thể là Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước có kế hoạch điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay phù hợp với diễn biến lạm phát; điều hành tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán hợp lý (khoảng 12 – 13% cho cả năm 2011).

Đồng thời Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2011.

* Thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý

Trong tuần, Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Trong đó, có nhiệm vụ phải bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020; thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ trưởng và tương đương (ở trung ương), giám đốc sở và tương đương (ở địa phương) trở xuống.

Cùng với đó là thực hiện đổi mới cơ chế  phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay thế bằng cơ chế cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước;…

* Đưa việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên

Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 7/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu rõ, cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị, coi đó là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi cá nhân, đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương mình.

Các Bộ, ngành rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp ở tất cả các đơn vị thuộc ngành mình trên phạm vi cả nước.

* Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Trong tuần, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt Kế hoạch sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Theo đó, sẽ có 12 Bộ soạn thảo các Nghị định trình Chính phủ là: Quốc phòng, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ.

Theo tiến độ, các dự thảo phải trình Chính phủ trong tháng 12/2011 và trong quý I/2012.

Trong dự thảo Nghị định do Bộ Y tế soạn thảo, dự kiến vấn đề cần sửa đổi, bổ sung là điều chỉnh chức năng quản lý nhà nước về y tế. Còn trong dự thảo Nghị định do Bộ Xây dựng soạn thảo, dự kiến vấn đề cần sửa đổi, bổ sung là kiện toàn tổ chức quản lý nhà nước về nhà ở và kinh doanh bất động sản. Với dự thảo Nghị định do Bộ Công Thương xây dựng, sẽ bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương hiệu quốc gia,…

* Chuẩn bị sẵn sàng cho vụ Đông Xuân 2011-2012

Đợt lũ lớn vừa qua ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội và làm nhiều vùng sản xuất nông nghiệp bị ngập sâu trong thời gian kéo dài.

Bước vào vụ Đông Xuân năm 2011-2012, vụ có sản lượng lúa lớn nhất trong năm, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương tu sửa bờ bao, hệ thống kênh mương nội đồng, huy động nguồn lực để bơm tát, rút nước nhất là ở những địa bàn trũng, ngập sâu, bảo đảm gieo sạ lúa đông xuân trong khung thời vụ.

Đồng thời, đảm bảo cung cấp kịp thời, đủ lúa giống chất lượng cho nông dân; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá cả các loại vật tư phục vụ cho sản xuất lúa.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các tỉnh, thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ kịp thời cho nông dân bị thiệt hại do lũ năm 2011 để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất lúa vụ Đông Xuân.

* Phòng, chống tội phạm ma túy trước, trong và sau Tết 2012

Nhằm tăng cường phòng, chống tội phạm ma túy trước và trong sau Tết 2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đợt cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy tại một số địa bàn trọng điểm.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo tổ chức việc rà soát, kiểm tra các số liệu cơ bản về số người nghiện ma túy, tỷ lệ tái nghiện, số người nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS, số người bán dâm tính đến hết ngày 30/9/2011.

* Báo cáo thực trạng khai thác, sử dụng cảng biển

Về những bất cập trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng cảng biển của Việt Nam; hệ thống giao thông kết nối với cảng và hoạt động dịch vụ logistics tại cảng mà vừa qua một số phương tiện thông tin phản ánh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo về thực trạng, những tồn tại, bất cập, nguyên nhân và đề xuất các biện pháp giải quyết đối với các vấn đề về: Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về cảng biển; Công tác quy hoạch (tổng thể và chi tiết) hệ thống cảng biển; Đầu tư xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng; Khai thác, sử dụng cảng biển; Phát triển dịch vụ tại cảng biển; Hệ thống giao thông kết nối với cảng biển.

Hoàng Diên (Chinhphu)


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét