Bộ Tài chính ban hành Thông tư về chế độ báo cáo giá cả thị trường


Bộ Tài chính ban hành Thông tư Số 55/2011/TT-BTC về chế độ báo cáo giá cả thị trường, trong đó quy định có 57 mặt hàng cần báo cáo giá bán lẻ hàng tuần, quý, tháng, năm, gồm: gạo, thịt lợn, thịt bò, gà, rau, dầu ăn thực vật, sữa , xăng, dầu…

Cụ thể, đối với báo cáo giá thị trường trong nước,  Sở Tài chính thực hiện báo cáo giá thị trường hàng tuần, tháng, quý, năm. Tuần cuối tháng là báo cáo cả tháng. Các tháng cuối quý (3, 6, 9, 12) là báo cáo giá thị trường tương ứng: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng (gọi chung là báo cáo dài hạn).

57 mặt hàng thực hiện báo cáo giá bán lẻ

Bên cạnh đó, các Sở Tài chính chủ động thực hiện báo cáo đột xuất khi trên thị trường địa phương có giá một số hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá hoặc giá một loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác tại địa phương xảy ra biến động bất thường.

Thông tư cũng quy định có nhiều phương pháp thu thập thông tin giá thị trường. Đối với báo cáo giá thị trường trong nước, có thể thu thập trực tiếp bằng cách cử cán bộ thị trường đến các nhà máy sản xuất, chế biến, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại để điều tra. Hoặc phương pháp gián tiếp là cơ quan báo cáo giá thị trường có công văn yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cung cấp thông tin về giá hàng hóa…

Các cơ quan thực hiện báo cáo giá thị trường có trách nhiệm xây dựng, củng cố và hoàn thiện hệ thống thu thập thông tin giá thị trường; tổ chức công tác thu thập và báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình giá thị trường hàng hóa, dịch vụ tại địa phương, địa bàn do mình quản lý gửi về Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011.

Thanh Trúc


(Theo www.nguyensinhhung.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét