Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Tín dụng cho “Chương trình đào tạo nghề 2008″


Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ký thay Thủ tướng công văn 788/TTg-QHQT đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định tín dụng cho Dự án “Chương trình đào tạo nghề 2008″ trị giá 10 triệu Euro với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ nước ta ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng KfW.

Chương trình Đào tạo nghề 2008 góp phần giúp Việt Nam tạo ra lực lượng lao động có tay nghề đạt trình độ khu vực

Được biết, Chương trình Đào tạo nghề 2008 có mục tiêu hỗ trợ các cơ sở đào tạo nghề Việt Nam trong việc tăng số lượng đội ngũ lao động có trình độ và được đào tạo theo nhu cầu cho các lĩnh vực kinh tế với tiềm năng phát triển. Ngoài ra, Chương trình còn hỗ trợ thanh niên có nhu cầu về đào tạo nghề, người lao động có việc làm mong muốn nâng cao tay nghề cũng như giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề của một số cơ sở đào tạo tham gia dự án.

* Hôm nay, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm ký thay Thủ tướng công văn 749/TTg-QHQT, phê duyệt danh mục Dự án “Ứng dụng mô hình hệ thống trái đất của Na Uy xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nghiên cứu hệ thống gió mùa và các hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam” do Chính phủ Na Uy tài trợ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 794.000 USD (tương đương 4.453.000 Cua ron Na Uy).

Quốc Hà


(Theo www.nguyensinhhung.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét