Ngân hàng Nhà nước: Liên thông toàn bộ mạng lưới thanh toán bằng thẻ POS trong năm 2011


Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đến cuối năm 2011, việc kết nối liên thông mạng lưới POS phải được triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là nội dung công văn số 3810/NHNN-TT ngày 16/5 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố về việc triển khai kết nối liên thông mạng lưới thanh toán qua điểm chấp nhận thẻ (POS) và phát triển thanh toán qua thẻ POS.

ả nước hiện có hơn 53.000 thiết bị chấp nhận thẻ. – Ảnh: Tuổi Trẻ

Việc làm này được tiến hành tiếp theo chương trình làm điểm kết nối liên thông và phát triển thanh toán thẻ qua POS tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011.

NHNN yêu cầu các địa bàn chưa triển khai kết nối và thanh toán thẻ qua POS cần thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện.

Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội trên địa bàn, Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và đăng ký thời điểm triển khai kết nối mạng lưới POS trên địa bàn trước một trong 3 mốc thời gian: 30/6/2011, 30/9/2011 hoặc 31/12/2011 và có công văn đăng ký gửi về NHNN (Vụ Thanh toán) trước ngày 1/6/2011 để trình Thống đốc phê duyệt và tổ chức triển khai theo kế hoạch đã phê duyệt.

Đối với ba địa bàn đã triển khai điểm thanh toán thẻ qua POS, cần tiến hành sơ kết kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm để tiếp tục phát triển; lập kế hoạch triển khai mở rộng việc kết nối mạng lưới POS và phát triển thanh toán thẻ qua POS trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thanh toán thẻ qua POS cho người dân.

Kể từ khi khai trương kết nối POS, doanh số thanh toán thẻ qua POS đã tăng đáng kể. Tính đến cuối tháng 2/2011, có trên 32 triệu thẻ được phát hành bởi 50 tổ chức phát hành và khoảng 230 thương hiệu thẻ; với trên 11.000 máy ATM và hơn 53.000 thiết bị chấp nhận thẻ (POS/ECD).

Văn Chính


(Theo www.nguyensinhhung.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét