Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu SCIC đầu tư những ngành then chốt của nền kinh tế


Chiều 31/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chú trọng vào đầu tư hạ tầng và các ngành nghề sinh lợi, đặc biệt là những ngành nắm giữ vị trí then chốt của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu SCIC tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hoá.

Báo cáo về các hoạt động của SCIC, Tổng Giám đốc Lại Văn Đạo cho biết, từ khi chính thức hoạt động (1/8/2006), tính đến nay SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 933 doanh nghiệp (DN), giá trị vốn nhà nước là 7.540 tỷ đồng.

Sau khi bán vốn nhà nước tại các DN, đồng thời thành lập, góp vốn tại một số DN, hiện nay SCIC đang quản lý danh mục đầu tư gồm 469 DN, giá trị phần vốn nhà nước là 12.600 tỷ đồng, giá trị thị trường ước đạt 33.000 tỷ đồng.

Một trong những nhiệm vụ chính SCIC đang thực hiện là tái cơ cấu, bán vốn nhà nước tại các DN. Tổng số DN đã thực hiện bán vốn thành công là 499 (trong đó bán hết 455 DNp, bán bớt 44 DN), thu về cho Nhà nước 2.585 tỷ đồng.

SCIC cần chú trọng đầu tư vào các ngành then chốt

Theo tính toán, tổng số tiền bán vốn đã thu về và dự kiến thu về đến năm 2012 khoảng 7.800 tỷ đồng. SCIC sẽ sử dụng số tiền này đầu tư vào các dự án trong các ngành, lĩnh vực then chốt, các sự án lớn, quan trọng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đầu tư linh hoạt để tăng trưởng nguồn vốn Nhà nước.

Trọng tâm ưu tiên đầu tư của SCIC thời gian tới hướng tới hỗ trợ sự phát triển của hạ tầng kinh tế gồm các dự án hạ tầng cơ sở giao thông đường bộ, đường biển, cảng biển, hàng không, các dự án năng lượng; đồng thời, tập trung vào mục tiêu tăng trưởng vốn khác gồm những lĩnh vực có tiềm năng phát triển cao và ổn định, đảm bảo việc tạo ra giá trị gia tăng cho vốn Nhà nước. Một số lĩnh vực trọng tâm như cơ khí, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp nông thôn, điện tử tin học, môi trường, bệnh viện, hợp tác đầu tư với nước ngoài…

Đánh giá về các hoạt động của SCIC, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, SCIC đã tiếp quản một số lượng doanh nghiệp khá lớn và làm tốt việc bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, đem lại cho nguồn lợi cho ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, các DN Nhà nước cần tiến tới đổi mới hoạt động theo hướng đầu tư vào các ngành trọng yếu, hình thành các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đa sở hữu nhưng có vốn nhà nước chi phối. Đây là con đường các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần hướng đến.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh những việc SCIC cần làm trong thới gian sắp tới là tiếp tục nhận DN về, hạn chế bán bớt DN, xúc tiến việc thực hiện bán hết, tiến tới việc đưa các DN lên thị trường chứng khoán đấu giá 100%. Phó Thủ tướng yêu cầu SCIC tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hoá, chú trọng vào đầu tư hạ tầng và các ngành nghề sinh lợi, đặc biệt là những ngành nắm giữ vị trí then chốt.

Thu Cúc


(Theo www.nguyensinhhung.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét