Hà Nội quyết định dành 235 tỷ đồng đẩy mạnh khuyến công nông thôn


UBND TP. Hà Nội đã quyết định dành 235 tỷ đồng đầu tư cho hoạt động khuyến công địa phương giai đoạn 2011-2015, nhằm tạo bước đột phá mới cho công nghiệp nông thôn.

Diện mạo mới của công nghiệp nông thôn

Ông Hoàng Xuân Thuỷ – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Hà Nội cho biết, với 1.350 làng nghề, trong đó có 244 làng nghề truyền thống và 272 làng nghề được công nhận trên địa bàn, từ năm 2005 – 2010, với tổng kinh phí được TP giao 34,31 tỷ đồng, các chương trình khuyến công địa phương đã góp phần quan trọng tăng giá trị sản xuất công nghiệp Thủ đô trên 16%, trong đó riêng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) tăng 19,25%.

Nón làng Chuông – sản phẩm thủ công nổi tiếng của Hà Nội. – Ảnh: Trần Sơn

Hơn 4 vạn lao động nông thôn đã được tạo việc (chiếm trên 4% tổng số lao động tạo việc làm toàn TP), đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo ở các huyện ngoại thành Hà Nội tăng trên 20%, góp phần giải bài toán đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói chung và cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT nói riêng.

Các chương trình truyền nghề, nhân cấy và phát triển nghề giúp trên 100 làng xã từ chỗ thuần nông trở thành xã, làng có nghề, kinh tế hộ gia đình phát triển, thu nhập người dân ngày một tăng. Sản phẩm khu vực này cũng ngày càng đa dạng về mẫu mã, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm không ngừng tăng, nhiều cơ sở CNNT từ chỗ sản xuất manh mún trở thành doanh nghiệp lớn với trang thiết bị, nhà xưởng khang trang.

Bên cạnh đó, công tác khuyến công còn tạo liên kết chặt chẽ hơn cho các cơ sở sản xuất CNNT cùng ngành nghề, giúp giải quyết được bài toán cạnh tranh không lành mạnh. Cũng nhờ khuyến công, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, doanh nghiệp được hỗ trợ đổi mới công nghệ và cải thiện ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, CNNT phát triển đã góp phần hoàn thiện hạ tầng cơ sở các huyện ngoại thành, 100% xã có điện sử dụng, 63% đường giao thông nông thôn được bê tông hoá, 80% hộ nông dân sử dụng nước đảm bảo vệ sinh…

Tạo bước phát triển đột phá

UBND TP Hà Nội cho biết, giai đoạn 2011-2015, thành phố đặt mục tiêu phát triển công nghiệp nông thôn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân chung của ngành công nghiệp toàn thành phố (khoảng 18,22%/năm); phấn đấu đến năm 2015, tỷ trọng công nghiệp nông thôn chiếm khoảng 20%-25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố, kim ngạch xuất khẩu 300 triệu USD.

Với 235 tỷ đồng, giai đoạn này hoạt động khuyến công thành phố sẽ tập trung thực hiện những nội dung chủ yếu như đào tạo nghề, xúc tiến thương mại, xây dựng mô hình trình diễn, liên doanh liên kết các doanh nghiệp…

Để đạt mục tiêu đề ra, Hà Nội đặt ra 7 chương trình khuyến công gồm chương trình truyền nghề, nhân cấy nghề và đào tạo nghề; nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo, cán bộ quản lý các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ chuyển giao công nghệ và đổi mới thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin; hỗ trợ doanh nghiệp liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động khuyến công.

Trong đó, hoạt động đào tạo nghề được coi là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động khuyến công giai đoạn tới, Trung tâm khuyến công thành phố sẽ liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tổ chức đào tạo nghề, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động học nghề. Chương trình đào tạo sẽ tập trung vào những nghề truyền thống, nghề có giá trị kinh tế cao và sử dụng nhiều lao động. Số lao động dự kiến được đào tạo nghề trong 5 năm tới là 25.000 lao động.

Trung tâm cũng sẽ thực hiện chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho 8.500 cán bộ quản lý, chủ các cơ sở sản xuất và 4.000 cán bộ, khuyến công viên các cấp trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch vào sản xuất sẽ là mục tiêu chính của chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn và hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. 5 năm tới, Trung tâm khuyến công phấn đấu hoàn thành mục tiêu hỗ trợ cho 10 mô hình trình diễn kỹ thuật và hỗ trợ cho 120 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Đồng thời, để tăng cường mối liên kết giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các làng nghề, hoạt động khuyến công thành phố sẽ tích cực hình thành những cụm liên kết công nghiệp và mô hình liên kết làng nghề với du lịch.

Công Trí


(Theo www.nguyensinhhung.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét