Đồng chí Trương Tấn Sang: Vùng Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng


Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị Công tác tôn giáo vùng Tây Bắc. Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định: Vùng Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của nước ta với nhiều tiềm năng, lợi thế về nông, lâm nghiệp, khoáng sản, du lịch, kinh tế cửa khẩu. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành các chính sách phát triển kinh tế – xã hội đồng bộ, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng Tây Bắc theo tinh thần Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, trong đó, công tác dân tộc và công tác tôn giáo được đặc biệt quan tâm. Việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, trọng tâm là nội dung Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) đã thu được những kết quả nhất định. Nhận thức về công tác tôn giáo của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên, hệ thống chính trị từng bước được củng cố, công tác tôn giáo đi vào nền nếp. Đồng bào có đạo phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Các hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, không có điểm nóng về tôn giáo…

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Hội nghị công tác tôn giáo vùng Tây Bắc. (Ảnh:TTXVN)

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ: Các địa phương trong vùng tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, trọng tâm là Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác dân tộc và công tác tôn giáo, Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Thông báo 160 về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành. Các địa phương cần tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới, triển khai thực hiện chính sách tôn giáo theo quy định của pháp luật; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đảm bảo cho các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường; đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và địa phương trong vùng cần tăng cường phối hợp để thực hiện đồng bộ các giải pháp; tập trung đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đối với vùng Tây Bắc; thực hiện tốt công tác định canh, định cư, đưa dân trở lại biên giới; giải quyết các hộ còn di cư ngoài kế hoạch, du canh du cư về sinh sống tại các điểm định canh, định cư theo quy hoạch, nhất là các đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển sản xuất. Các địa phương tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở thiết yếu như: đường giao thông, điện, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt, nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, lớp học, nhà mẫu giáo, trụ sở xã; triển khai tốt các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội… Đồng chí nêu rõ cần x ây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến thôn, bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, địa bàn; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, có chính sách thu hút, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, trí thức trẻ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số về công tác, làm việc tại các địa phương, cơ sở vùng Tây Bắc; chú trọng đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong tình hình hiện nay; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên là người có đạo.

Nêu rõ tầm quan trọng của vùng Tây Bắc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng Tây Bắc tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của ngành, địa phương trong năm 2011 và những năm tiếp theo như định hướng của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu đưa vùng Tây Bắc trở thành vùng phát triển toàn diện, bền vững.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới về công tác tôn giáo. Việc triển khai những chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước đã được các cấp ủy, chính quyền các địa phương trong vùng quan tâm xây dựng thành chương trình hành động, kế hoạch công tác, tiến hành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và đã đạt được những kết quả nhất định. Ngoài ra, các địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên tổ chức, cá nhân, chức sắc, tín đồ các tôn giáo nhân ngày tết, ngày lễ trọng của các tôn giáo; biểu dương những tổ chức, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi của các địa phương, cơ sở, tạo sự gắn bó mật thiết giữa chính quyền và các tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo nên tình hình tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận các vấn đề liên quan đến tôn giáo, việc tổ chức nghiên cứu, triển khai các chính sách tôn giáo, đảm bảo cho đồng bào có đạo vùng dân tộc miền núi có đời sống ổn định./.

Theo TTXVN


(Theo www.nguyensinhhung.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét