Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp các cán bộ ngoại giao mới được bổ nhiệm

Chiều 9/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật 25 cán bộ làm công tác đối ngoại mới được chỉ định giữ cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam và Tổng Lãnh sự tại nước ngoài.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng các Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm lần này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao vai trò của ngành Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc kết nối Việt Nam với các quốc gia trên thế giới. Các Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao quán triệt tốt các văn kiện, Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về công tác ngoại giao; nỗ lực phát huy toàn diện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xúc tiến mạnh mẽ các chương trình, dự án hợp tác song phương, đa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Về phía mình, đại diện các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ quyết tâm sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, không ngừng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tiến bộ và giàu mạnh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét