Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2012 giữa UBTVQH và UBTƯMTTQ Việt Nam

Chiều 7/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2012 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai bên trong năm 2011, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim đánh giá hoạt động phối hợp đã đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi bên, nhất là trong việc hướng dẫn, chỉ đạo chung về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Toàn cảnh hội nghị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tăng cường phối hợp mở rộng và phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Phối hợp trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan chủ động phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia ý kiến vào nhiều dự án luật.

Công tác đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, chất lượng công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân luôn được hai bên chú trọng. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan chức năng đôn đốc, giám sát giải quyết…

Một trong những trọng tâm phối hợp công tác năm 2012 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tăng cường phát huy dân chủ trong đời sống xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Hai bên tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; động viên, thu hút đông đảo nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước… Bên cạnh đó, phối hợp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri cử tri; giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết kịp thời các kiến nghị…

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2012, đồng thời cho rằng,thời gian tới, công tác phối hợp cần tiếp tục được đổi mới, đảm bảo thực chất, hiệu quả, căn bản và có chiều sâu hơn nữa, khắc phục tình trạng chung chung, hình thức.

Các đại biểu đề xuất cần tìm ra những khía cạnh mới trong hoạt động phối hợp, đáp ứng yêu cầu công tác của hai bên và những đòi hỏi của cuộc sống với mục tiêu lớn nhất là vì nhân dân. Công tác phối hợp cần có trọng tâm, trọng điểm, đề ra được các giải pháp, xây dựng được các chuyên đề…

Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, góp phần đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của cử tri, nhân dân cả nước; phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh những kết quả quan trọng của đất nước trong năm qua có phần đóng góp trực tiếp, ý nghĩa của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong đó, nổi bật là phối hợp để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chính quyền các cấp qua đó tăng cường phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc.

Điều này càng thể hiện sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực hơn giữa hai bên, góp phần thúc đẩy mỗi cơ quan thực hiện tốt hơn vai trò của mình, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường đối ngoại, vượt qua những khó khăn thách thức, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý trong chương trình phối hợp công tác năm 2012, hai bên cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chú trọng vận động nhân dân tham gia công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước; coi trọng, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc quyết định những vấn đề quan trọng, quốc kế dân sinh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của Mặt trận Tổ quốc, đặc biệt là trong thực hiện xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân…

Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần nghiên cứu sửa đổi Quy chế phối hợp theo tinh thần hoạt động của Mặt trận Tổ quốc gắn bó với hoạt động của Quốc hội; đổi mới các hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, đảm bảo thực chất để hiểu sâu và nắm chắc tình hình…/.

Thanh Hòa (TTXVN/Vietnam+)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét