Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ


Kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 1/9 các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm…

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã đến dâng hương tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nguyễn Hoàng


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét