Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: UBTVQH cần đổi mới để phục vụ Quốc hội


Sáng 22/8, phiên họp đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTV) khóa XIII đã diễn ra với điểm nhấn là chủ trương xây dựng “Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII họp phiên thứ nhất. Ảnh: VNA

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII họp phiên thứ nhất. Ảnh: VNA

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày Đề án để UBTV Quốc hội xem xét, quyết định.

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, phạm vi của Đề án là rất rộng, nếu đổi mới tất cả thì rất khó thực hiện, vì vậy nên tập trung vào đổi mới cách thức tổ chức, tiến hành hoạt động của Quốc hội. Việc đổi mới phải làm vững chắc, nếu chưa chắc thì tổ chức thí điểm thực hiện.

Cụ thể về công tác đại biểu, bà Mai cho rằng phải đảm bảo thông tin cập nhật đầy đủ cho các đại biểu Quốc hội (ĐBQH); tăng cường giải trình trong các phiên họp,… Đây là những việc có thể thí điểm làm ngay tại kỳ họp tới.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan góp ý cần sửa đổi cách thức họp Quốc hội ở Hội trường. Hiện nhiều đại biểu khi phát biểu có ý trùng lặp nên phải tóm lược ý kiến ĐBQH rồi thông báo nhằm tránh mất thời gian họp. Phó Chủ tịch nước cũng nêu việc quy định thời gian phát biểu của đại biểu là ít (7 phút) nên nhiều khi chưa toát được vấn đề và đề nghị UBTVQH nghiên cứu để nâng thời lượng phát biểu của ĐBQH trong các phiên họp.

Về đổi mới hoạt động của ĐBQH, các ý kiến cho rằng ĐBQH không chỉ tiếp xúc cử tri ở địa bàn mình phụ trách mà cần phải mở rộng ra các địa bàn khác. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói phải nâng cao năng lực hoạt động cho ĐBQH theo đúng luật định, đó là cung cấp thông tin đầy đủ, các cơ quan Quốc hội cần quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ công việc của ĐBQH…

Cụ thể như việc tổ chức kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII tới đây, các cơ quan Quốc hội phải cung cấp các thông tin về các dự án luật cho các ĐBQH, nói rõ những vấn đề gì đã được kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XII nhất trí, vấn đề gì chưa được nhất trí để các ĐBQH khóa XIII- trong đó 2/3 là đại biểu mới nắm rõ.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước nhắc lại 1 vấn đề tồn tại từ lâu đó là phải nghiên cứu để phát huy sáng kiến pháp luật của ĐBQH, đồng thời để các chuyên gia tham gia góp ý vào các lĩnh vực hoạt động của QH.

Cũng theo ông Ksor Phước, UBTVQH cũng phải cần có chức năng giám sát và ra Nghị quyết chuyên đề trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Nói về việc này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng UBTVQH cũng cần đổi mới để phục vụ Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, UBTVQH sẽ ra kết luận về Đề án để tới giữa năm 2012 Quốc hội sẽ họp để thông qua.

Trước việc vừa qua, một số cơ quan thông tin, truyền thông đăng tải thông tin về tư cách, đạo đức, thân nhân của một ĐBQH mới trúng cử và ý kiến của một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói, tiếp thu ý kiến Thường vụ Quốc hội, Ban công tác đại biểu và các cơ quan có trách nhiệm sẽ tiến hành thẩm tra tư cách vị đại biểu này trong thời gian tới.

Tại phiên họp sáng nay, UBTVQH cũng đã nghe tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII dự kiến diễn ra trong 31 ngày, bắt đầu từ 20/10/2011.

Thành Chung


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét