Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Tĩnh


Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII đã kết thúc thắng lợi, hoàn thành mọi nội dung, chương trình đã đề ra. Quốc hội đã bầu, phê chuẩn chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các cử tri thành phố Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các cử tri thành phố Hà Tĩnh.

Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước 7 tháng vừa qua; thống nhất những giải pháp khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch năm 2011.

Quốc hội cũng nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông; xem xét, điều chỉnh chương trình xây dựng pháp luật của năm 2011 và 2012; cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn tiếp tục được cử tri Hà Tĩnh theo dõi, ủng hộ và tích cực giúp đỡ để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các cử tri, đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã phát biểu tiếp thu và cam kết sẽ tổng hợp để báo cáo, gửi kiến nghị đến Quốc hội và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

PV


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét